Een persoonlijke bijdrage van Rawie Sewnath

Karma is een uitdaging. Voor mij – geboren en getogen in een hindoe gezin – wordt het weer eens duidelijk dat westerlingen vaak een verkeerde uitleg of duiding geven aan oosterse begrippen. Karma komt wat mij betreft sterk overeen met de 3e wet van Newton die ik vereenvoudigd lees als: actie = reactie.

Karma is een natuurwet en kent geen oordeel, dus is er überhaupt geen sprake van goed of kwaad. Goed en kwaad zien we veelvuldig terug in de Abrahamitische religies, te weten: jodendom, christendom en islam. Daar worden gesproken over koosjer en tereefa, deugd en zonde, halal en haram. Oosterlingen denken eerder in termen van onwetendheid (avidya).

Doe je karma uit onwetendheid, dan heeft dat een gevolg. Doe je karma bewust, dan heeft dat ook een gevolg. Maar dan wel zonder een oordeel te hebben over de persoon in kwestie.

En juist dat onbevooroordeeld, onbevangen aanwezig zijn in het contact met de ander, noemen geestelijk verzorgers ‘presentie’.

Voor een westerling is het begrijpelijkerwijs soms lastig om een goed begrip te hebben van oosterse inzichten. Immers, er is geen sprake van doorleefde ervaring van de traditie (embodied knowing).

En daarom nodig ik de lezer van harte uit om bij zingevingsthema’s, existentiële, levensbeschouwelijke en spirituele vraagstukken een beroep te doen op de professionals van het Centrum voor Levensvragen. In het bijzonder als de hulpvrager uit een andere cultuur komt.

Rawie Sewnath

Karma is een uitdaging!