Geestelijk verzorgers Flevoland

In de provincie Flevoland is een team van geestelijk verzorgers/begeleiders werkzaam. Zij voeren gesprekken met iedereen, onafhankelijk van levensbeschouwing of geloofsovertuiging. Alle geestelijk verzorgers/begeleiders bij het Centrum voor Levensvragen Flevoland zijn hiervoor opgeleid en hebben veel ervaring. Ook staan ze geregistreerd in het landelijk beroepsregister.

GRATIS: De Nederlandse overheid subsidieert deze dienstverlening per provincie, voor iedereen die ouder is dan 50, of die te maken heeft met ernstige ziekte of overlijden in de naaste omgeving. Inwoners van Flevoland die aan deze criteria voldoen kunnen met een van de onderstaande geestelijk verzorgers een afspraak maken voor één of meer gratis gesprekken (maximaal 5 per jaar).

Neem zelf contact op met een van de geestelijk verzorgers, om een afspraak te maken of voor meer informatie.

BEZOEK OF (BEELD)BELLEN: Door de afstanden in Flevoland kunnen de geestelijk verzorgers helaas niet overal naartoe reizen. Bij iedere geestelijk verzorger wordt aangeven in welke gemeente(n) hij/zij werkzaam is. Vaak is een consult op afstand mogelijk, via telefoon of beeldscherm.

GESPROKEN TALEN: Alle geestelijk verzorgers spreken Nederlands en enig Engels. Enkelen beheersen nog een of meer andere talen:

 • Cindy Kooijman: Spaans
 • Fazila Mansori: Dari/Perzisch/Farsi, Pashto, Urdo
 • Rawie Sewnath: Sarnami, Sranan Tongo, Hindi

Hieronder stellen de geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen zich voor, op alfabetische volgorde:

Aart Veldhuizen

(Noordoostpolder)

“Ik ben een ervaren geestelijk verzorger. Ik werk als geestelijk verzorger in het Antoniusziekenhuis in Sneek en daarvoor als geestelijk verzorger bij zorggroep Patyna. Ik heb daarnaast een eigen praktijk voor supervisie, coaching en teambuilding waarin ik veel pastores, geestelijk verzorgers en kerkelijke organisaties begeleid. Ik ben tevens predikant van de Protestantse Gemeente Langweer.
Ik leg de ander geen standpunten op, maar maak mij dienstbaar aan degene die ik begeleid. 

Voor CvL Flevoland ben ik vanwege mijn verdere drukke bezigheden alleen beschikbaar voor cliënten die na ontslag uit het Antoniusziekenhuis in Sneek nog enige tijd een geestelijk verzorger nodig hebben.”
Beschikbare dagen: woensdag, donderdag en vrijdag

Contact

 • Email: info@uiteraart.nl
 • Telefoon: 06 – 1070 2165
 • SKGV-nr: 410114

Anne van Leeuwen

(Biddinghuizen, Dronten, Kampen, Lelystad en Swifterband)

“Mens zijn is in verbinding leven met de mensen van voorbij en de mensen die nog komen.. Generaties zijn zo met elkaar verbonden door een onverbrekelijke band.. leder heeft een eigen, unieke geschiedenis. Gaandeweg wordt het verhaal van ons leven verteld. Bij veranderende leefomstandigheden, bij hoogte- en dieptepunten maken we pas op de plaats en zoeken hernieuwd evenwicht. Hierin loop ik graag een stukje met u mee op.. Niet wat waarheid is en wat vaststaat is daarbij uitgangspunt van gesprek, maar hoe wij mensen voor elkaar waar en betrouwbaar zijn.

Mijn inspiratiebron is het besef dat ons levensverhaal is ingebed in dat Grote verhaal van God en mensen.. Ik ervaar het als boeiend om op deze wijze mensen bij te staan in hun zoeken naar herstel van evenwicht en ben dankbaar voor het geschonken vertrouwen.”

Contact

 • Email: kwintessens@solcon.nl
 • Telefoon: 06 – 1389 2077
 • SKGV-nr: 410606

Carolien Riemersma

(Kampen, Dronten, Emmeloord)

“Van 2013 tot 2022 was ik als geestelijk verzorger verbonden aan Zorgspectrum het Zand in Zwolle. Opgeleid als algemeen geestelijk verzorger aan de Rijksuniversiteit Groningen ben ik beschikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een gesprek over wat hen overkomt als het leven ineens ingrijpend verandert. In het verpleeghuis en hospice zijn thema’s als verlies, omgaan met afhankelijkheid, met ziekte of naderend sterven veel voorkomende gespreksonderwerpen.

In 2022 ben ik gestart met een eigen praktijk. Soms kan het wat lucht of rust geven eens met een geestelijk verzorger te spreken over levensvragen, geloof, zingeving of over een belangrijke keuze waar u voor staat.  Kernwoorden in mijn werk: luisteren, een open houding, ruimte voor gemis of verlies, samen zoeken naar krachtbronnen. Naast gesprekken merk ik vaak dat een passend ritueel helend kan zijn bij betekenisvolle situaties in het leven.”

Contact

 • Email: c.riemersma@live.nl
 • Telefoon: 06 – 3062 6645
 • SKGV-nr: 410335

Cindy Kooijman 

(Almere, evt. Lelystad)

Andere talen: Spaans

Als humanistisch raadsvrouw kan ik je ondersteunen om een weg te vinden in de omgang met levensvragen rondom ziekte, verlies, familierelaties en afscheid. “Hoe ga ik om met ingrijpende veranderingen?”, “Wat is er allemaal gebeurd en wat betekent dit voor mij?”, Wat is voor mij van waarde in deze fase van het leven en welke keuzes kan ik maken?”, “Hoe neem ik op een goede manier afscheid van het leven?” 

 Vaak zijn er geen kant en klare antwoorden. Door met elkaar in gesprek te gaan, gaan we samen op zoek naar wat jou helpt, troost en steun geeft. Samen zoeken we naar een manier hoe je verder kunt. Jouw kijk op het leven staat daarbij centraal. Ook kan ik je begeleiden en ondersteunen tijdens de gehele laatste fase van het leven. Als je dat wilt, kan ik je ook helpen om met andere mensen, je partner of andere familieleden, het gesprek aan te gaan over wat jou bezighoudt.

Doelgroepen: ouderen, mensen met een chronische ziekte waaronder dementie, mensen die zich bevinden in de terminale fase van hun leven en tenslotte mantelzorgers. Ook begeleid ik groepen mantelzorgers met levensvragen. 

Quote: “Als humanistisch raadsvrouw ga ik met mensen aan de hand van hun levensverhaal op zoek naar hun drijfveren en wensen. Om zo lichtpuntjes in het leven, veerkracht en geluk te (her)vinden of om op een waardevolle manier het leven af te ronden”. 

Contact

 • Email: c.kooijman@stichtingquestio.nl
 • Telefoon: 06 – 3949 0681
 • SKGV-nr: 221128

Emin Baydemir

 (Almere, Dronten en Lelystad)

“Deskundig en professioneel in het vak met ruime ervaring in de gezondheidzorg.

Expertise op het gebied van medische ethiek, interculturele communicatie, interreligieuze dialoog, relatie- en gezinstherapie.”

Contact

 • Email: mailboxemin@gmail.com
 • Telefoon: 06 – 4672 8517
 • SKGV-nr: 410399

Fazila Mansori

 (Almere, Dronten, Zeewolde, Lelystad, Swifterbant en Biddinghuizen) 

Andere talen: Dari/Perzisch/Farsi, Pashto, Urdo

“Voor mij staat het helpen, ondersteunen en welzijn van de medemens, ongeacht zijn afkomst, levensovertuiging en kleur, centraal. Ik vind het belangrijk dat iedereen, in deze drukke en spannende tijd, kan ontspannen en zijn eigen weg kan vinden. 

Ik heb zelf een islamitische achtergrond. Als algemeen geestelijk verzorger met aandacht voor moslim patiënten werk ik in een ziekenhuis. Ik begeleid patiënten en hun naasten met verschillende klachten en aandoeningen bij het omgaan met hun ziekteproces, de veranderde omgeving, verlieservaringen en rouw en bij de laatste levensfase. Bovendien geef ik ondersteuning op het gebied van zingevingsvragen en adviseer en organiseer ik klinische lessen ten aanzien van interculturele communicatie en vraagstukken rondom het zorgen en omgaan met moslim patiënten.”

Contact

 • Email: fmansori-work@outlook.com
 • Telefoon: 06 – 4639 3742
 • SKGV-nr: 410601
 • Email: fmansori-work@outlook.com
 • Telefoon: 06 – 4639 3742
 • SKGV-nr: 410601
 • Ook via beeldverbinding of audio

Godian Ejiogu

(Almere, Lelystad)

“Ik ben geestelijk verzorger/spiritual care, psychosociaal therapeut, cultuur sensitieve zorg, pastoraal therapie. Speciale deskundigheid in geestelijke zorg voor Afrikaanse afkomstige.

Levensbeschouwing: Rooms Katholiek, wel meer dan 20 jaar werkzaam in oecumenisch verband. Als ervaren Urban Mission pastor in Rotterdam, Amsterdam en Haarlem dien ik elke mens, gelovig of niet.” (www.peaceservant.org)

Contact

 • Email: godianejiogu@gmail.com
 • Telefoon: 06 – 5091 4842
 • SKGV-nr: 410190
 • NVPA-nr: 104563

Hessel Bakker

(Noordoost Polder en Urk) 

“Werkzaam bij Waypoint op Urk en als vrijgevestigd geestelijk verzorger in de verslavingszorg. Ik heb 20 jaar ervaring in het begeleiden van mensen met een verslaving en verzorg advies en educatie in het onderwijs, sociaal domein, bedrijfsleven en overheid.” Website: www.basis-plan.com

Beschikbare dagen: maandag tot en met donderdag

Contact

 • Email: hesseldepam@hotmail.com
 • Telefoon: 06 – 1012 4616
 • SKGV-nr: 410607

Hette van der Leeuw

 (Almere en Zeewolde)

“Gesteund door mijn levenservaring heb ik in 2019 mijn opleiding als geestelijk verzorger aan de Radboud Universiteit afgerond. Sindsdien ben ik werkzaam als geestelijk verzorger in de thuissituatie. Ik geef er de voorkeur aan om mensen thuis te bezoeken.

Ongeacht hun achtergrond, levensvisie of religie ga ik graag met hen in gesprek over vragen over leven en dood. Ziekte en achteruitgang kunnen de kwaliteit van het leven drastisch beïnvloeden. Samen met u kunnen wij zoeken naar nieuwe of andere bronnen van kracht en mogelijkheden om hieraan vorm te geven.

Ik heb naast begeleiding in de palliatieve zorg en GGZ, ervaring in Multi Disciplinair Overleg en het geven van workshops en formuleren van beleid.”

Contact

 • Email: info@hwvanderleeuw.nl  
 • Telefoon: 06 – 5371 7516
 • SKGV-nr: 410764

Jacob Oeverbeek

(Noord- en Oost Flevoland)

“Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit voor Humanistiek als geestelijk verzorger, werkzaam in de gevangenis en in verzorgingshuizen.

Ik heb affiniteit met meerdere levensbeschouwingen, maar mijn geloof in de onvoorwaardelijke waardigheid van mensen is daarin bepalend.

Kunst, filosofie en verhalen zijn mijn voornaamste bronnen van inspiratie. Ik maak gebruik van een eigen gespreksruimte, boven kunstgalerie Plein 1890 aan de haven van Urk, maar bezoek mensen voor geestelijke begeleiding ook thuis.”

Contact

 • Email: jacob@oeverbeek.nl
 • Telefoon: 06 – 2897 1364
 • SKGV-nr: 410548

Joke Drewes

(Almere en evt. Lelystad) 

Beschikbaarheid: zondag t/m donderdag

“Ik ben opgeleid als HBO-theoloog, met als minor pastoraat.
Mijn kracht en drijfveer is de ontmoeting van mens tot mens.

Door elkaar te ontmoeten en ontvangen ontstaat een ruimte om te mogen zijn en van daaruit te groeien en te leven. Mijn stijl is nuchter en informeel. Mijn persoonlijke bron is het christelijke geloof. Ik voel me net zozeer verbonden met mensen die het ‘geheim van het leven’ op een andere manier vormgeven. Ik heb gewerkt als twintigerswerker in een kerk, als coördinator van een inloophuis en ben als zelfstandig geestelijk verzorger verbonden aan een hospice.” 

 Contact

 • Email: jokedrewesGV@gmail.com
 • Telefoon: 06 – 2289 9476
 • SKGV-nr: 410691

Marco Hougee

(Almere en omgeving, Lelystad)

“De realiteit van het leven komt niet altijd overeen met wat we willen of hopen. Een makkelijke oplossing is dan niet altijd voorhanden.  Soms ook, ontstaan er vragen naar de betekenis van het lijden of zelfs naar de zin van het leven.

Van mens tot mens, en van hart tot hart,  wil ik u graag een luisterend oor en geestelijke begeleiding bieden aangaande wat u ten diepste bezighoudt. Naar wens kan ik u begeleiden in aandachtsoefeningen.

Ik ben afgestudeerd boeddhistisch geestelijke verzorger en mindfulnesstrainer. Tevens ben ik van huis uit bekend met de protestantse traditie. Ik hanteer een open houding als het gaat om  religie, levensvisie en diversiteit.
Ervaring heb ik opgedaan bij Defensie, Justitie en het verzorgingshuis. Tevens begeleid ik op vrijwillige  basis, cliënten op het gebied van rouw en verlies.

Kernwoorden: cultuursensitief m.b.t. Indische Nederlanders, ouderen, de dovenwereld, spiritualiteit, meditatie en mindfulness, Defensie, Justitie, gezondheidszorg.”

Contact

 • Email: marco.counseling7@outlook.com
 • Telefoon: 06 – 2215 1917
 • SKGV-nr: 410535

Marian van Leeuwen

(Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde)

“Mijn inspiratiebron is het leven zelf. Het leven doet een beroep op de mens en gaat zo nu en dan met je in gesprek. Op die momenten kunnen  vragen opkomen over zin- en betekenisgeving. Als geestelijk verzorger sluit ik aan bij die vragen, met een gesprek, een ritueel, een viering of herdenkingsbijeenkomst. Bij morele of ethische dilemma’s kan ik een moreel beraad begeleiden.

Door verdieping in verschillende religies en levensbeschouwingen raak ik steeds weer geïnspireerd en wordt mijn eigen spirituele identiteit verrijkt. De katholieke traditie met haar rituelen en sacramenten is mij vertrouwd, maar alle mensen van alle gezindten zijn mij even lief. Na jaren als sociaal pedagoog te hebben gewerkt heb ik me verdiept in spiritualiteit, krachtbronnen en levensvragen. Onder ander door de studie Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit.”

Contact

 • Email: info@marianvanleeuwen.nl
 • Telefoon: 06 – 1344 4215
 • SKGV-nr: 411044

Marjanne van de Mheen

(Dronten)

“Ik ben getrouwd, 4 kinderen. Werkzaam bij het CvL Noordwest-Veluwe en vanuit het CvL Flevoland in het hospice en in de gemeente Dronten.

Na jaren als verzorgende werkzaam geweest te zijn in verschillende organisaties is bij mij een grote betrokkenheid ontstaan bij mensen met hun verhalen, achtergronden en levensbeschouwing. Het maakte dat ik de studie Theologie en Levensbeschouwing ben gaan volgen aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Daar ben ik opgeleid tot algemeen geestelijk verzorger. Na mijn afstuderen heb ik daarin een mooie verdiepingsslag kunnen maken op de Hezenberg; centrum voor GGZ, pastoraat en retraite.

Het leven is niet altijd eenvoudig en de mens is sterk maar ook kwetsbaar.
Er kan zomaar een gebeurtenis in een mensenleven plaatsvinden waardoor er (opnieuw) vragen op ons afkomen over wat nu zinvol en van betekenis is.
En soms hebben we, om daar weer zicht op te krijgen, wat hulp nodig.
Graag kijk ik dan met u mee, naar wat u (weer) grond onder de voeten kan geven, naar wat u bezielt, beweegt, naar wat voor u van waarde is of juist niet.

Ik hoor graag van u als ik hierin wat voor u kan betekenen.

Contact

 • Email: mc73@live.nl
 • Telefoon: 06 – 5715 2846
 • SKGV-nr:

Marloes Peerdeman-Barlag

(Lelystad)

“Vertel eens….

Ik nodig je uit om je verhaal te vertellen zodat ik jou mag leren kennen, hoe beleef je het leven, wat vind je belangrijk in het leven, wat is van betekenis en wat is nodig om dat te ervaren?

Er zijn verschillende krachten die mensen helpen om te gaan met tegenslagen, verliezen, ziekte en sterven. Voor de één is dat een kracht van buiten en voor een ander een kracht van binnen. Samen wil ik in gesprek gaan over wat jou vroeger en/of nu kracht gaf en geeft en of we dat kunnen (her)ontdekken zodat daar weer verbinding mee gevoeld kan worden.

Over mij: Sinds 2018 ben ik werkzaam als algemeen geestelijk verzorger en momenteel werkzaam in 2 woonzorgcentra van Coloriet Lelystad. Ik beschouw mijzelf en mijn leven als deel van het geheel/god/liefde, het leven als een web van draden aan/door elkaar heen geweven. Sommige levensdraden liggen vast en andere kan je verleggen op kruispunten waar je voor komt te staan. We zijn door deze draden met elkaar verbonden niet als christen, jood, moslim, agnost, man, vrouw etc. maar als bezield mens. Ik specialiseer mij in verlies-, rouw- en stervensbegeleiding.”

Contact

 • Email: marloesbarlag@gmail.com
 • Telefoon: 06 – 4196 2364
 • SKGV-nr: 411016

Rawie Sewnath

(Almere, Dronten, Lelystad)

Andere talen: Sarnami, Sranan Tongo, Hindi

“Algemeen geestelijk verzorger met in totaal 20 jaar ervaring in het gevangeniswezen, ziekenhuis, psychiatrie, ouderenzorg, verslaving. Eigen praktijk voor algemene geestelijke verzorging (www.samatma.nl) met als specialisatie de Hindoestaanse doelgroep en boeddhisten. Meditatie-coach. Adviseur bij interculturele vraagstukken.”

Contact

 • Email: rawiesewnath@hotmail.com
 • Telefoon: 06 – 1269 0801
 • SKGV-nr: 203074
 • Ook via beeldverbinding of audio

Shanta Bhikharie

(Almere en Lelystad) 

Geen enkel levenspad is een rechte weg

“Sinds 2011 ben ik werkzaam als geestelijk verzorger bij Justitie en sinds juni 2021 ook via de SKGV.

Het leven is niet te plannen. Soms lopen dingen anders dan je had verwacht. Dat kan soms veel verdriet, pijn en angst geven. Het leven kan daardoor soms uitzichtloos lijken. Daarbij stilstaan en bezinnen helpt. Ik neem de rust en tijd om naar u te luisteren, naar wat u denkt en wat u voelt. Om samen met u woorden te geven aan wat er in u leeft.

Ik hoor graag uw levensverhaal, als u behoefte heeft om dat te delen. Zowel het mooie als het moeilijke deel.

Heeft u behoefte aan een gesprek, mail of bel mij.”

Contact

 • Email: pratenover@gmail.com
 • Telefoon: 06 – 2297 5499
 • SKGV-nr: 410518

Thecla van Aart

(Noordoostpolder)

Voor CvL als geestelijk verzorger alleen werkzaam in Noordoostpolder.

“Als algemeen geestelijk verzorger met een theologische opleiding heb ik ruime ervaring binnen de ouderenzorg. Aandachtsgebied is: rouwverwerking en begeleiding bij veranderend levensperspectief, dementie en levensvragen, palliatieve zorg en stervensbegeleiding. Het leiden van moreel beraad en team ondersteuning bij intensieve zorgsituaties. Mijn kracht ligt in ruimte geven aan verhalen, gedachten en gevoelens. waardoor er inzichten kunnen ontstaan naar de toekomst. Hierbij kunnen rituelen of teksten en muziek, al dan niet christelijk, helpend zijn. Samen zien en ontdekken wat past bij dit levensverhaal.”

Contact

 • Email: theclavanaart@live.nl
 • Telefoon: 06 – 8357 5405
 • SKGV-nr: 410302

REGISTRATIE SKGV

Alle geestelijk verzorgers staan geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV) en zijn aangesloten bij de landelijke beroepsvereniging voor alle geestelijk verzorgers (de VGVZ). Geestelijk verzorgers hebben een geheimhoudingsplicht. Bij vragen of klachten over een geestelijk verzorger kun je terecht bij die organisaties. Een geestelijk verzorger die nog bezig is met de registratie, kan tijdelijk alvast werken onder supervisie van een SKGV-geregistreerde geestelijk verzorger.