Informatie voor zorgverleners

Een gesprek aanvragen voor bewoners of cliënten

Wanneer je als zorgverlener hoort of merkt dat een bewoner of cliënt behoefte heeft aan een gesprek over levensvragen met een deskundige, kun je voorstellen om een afspraak te maken met een geestelijk verzorger/begeleider.

De zorgverlener kan dan, als de bewoner of cliënt dat wil, direct een afspraak maken voor een gesprek.

Educatie

De geestelijk verzorgers die zijn aangesloten bij het CvL Flevoland verzorgen ook educatie en begeleiding aan mensen die werken in de zorg, of aan wie zorg is toevertrouwd.

In het contact met de cliënt, bewoner of naaste komen levensvragen op een vanzelfsprekende manier aan de orde. Hoe je er het beste mee omgaat, als verzorgende en/of als mens, spreekt soms niet vanzelf en kan allerlei vragen oproepen. Ook kan het levensbeschouwelijke aspect van het werk met de jaren veranderen, door een andere samenstelling van cliënten of bewoners, of door een andere kijk van jou zelf op het werk.

Het CvL Flevoland is een goede ingang om een training, workshop of lezing op maat te vinden, voor een verrijking van het werk en verbetering van het welbevinden van de cliënt of bewoner. Omgaan met levensvragen is een competentie die voortdurend in verandering is.

Educatie wordt vergoed voor de doelgroepen binnen de subsidieregeling.

Neem gerust vrijblijvend contact op met het Centrum voor Levensvragen Flevoland voor informatie over de mogelijkheden.

Educatie

  • Workshop, training, coaching on the job, lezing
  • Intervisie
  • Moreel beraad

Voor kleine en grotere groepen, op locatie en online.

Participatie in professioneel overleg

  • Multi-Disciplinair Overleg
  • PaTz-overleg

Voor kleinere groepen, locatie in overleg, en online.


Het Centrum voor Levensvragen Flevoland denkt graag mee met zorgverleners in Flevoland. Aarzel niet om met vragen of suggesties contact op te nemen met ons, daar zijn we voor.